Charakteristika vojenskej spravodajskej služby

Vojenská spravodajská služba je špeciálna tajná služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Postavenie a úlohy spravodajskej služby upravuje zákon NR SR č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších noviel.

Podľa zákona schváleného Národnou radou v septembri 2012 sa od januára 2013 VSS zlúčila s Vojenským obranným spravodajstvom a vytvorila jednu vojenskú spravodajskú službu s názvom Vojenské spravodajstvo. Kabinet sa okrem tohto kroku zaviazal "zamedziť úniku utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti tajných služieb", na čo pripravuje ďalší zákon.

Znak

Základ a geometrický stred znaku VSS tvorí štátny znak SR vyjadrujúci príslušnosť a vojensko-politický význam Vojenskej spravodajskej služby MO SR. Pod štátnym znakom SR v dolnej časti znaku VSS je umiestnený meč blatnického typu, vyjadrujúci bohatú históriu a pripomínajúci tisícročný zápas slovenského národa za slobodu a samostatnosť.

Latinský nápis „Consilio et ferro“ (umom a mečom) umiestnený na čepeli meča, zvýrazňuje formu a spôsob tohto zápasu.